Mejenqvist Mätteknik AB

Telefonnummer: 0721845428


tjänster

Jag erbjuder hjälp med utsättning, inmätning, lägeskontroller och redovisning för alla olika arbeten som tillexempel Grunder, Gator & Vägar, Industribyggnader och VA-Ledningar mm. Jag erbjuder våra tjänster till allt från stora byggen till små privatjobb, jag är med under arbetets gång och hjälper till med kontroller för att minimera fel.


Kontaktuppgifter

Mailadress: lucas@mmtek.se

Telefonnummer: 072-184 54 28

Namn E-post Meddelande Skicka in